СПЕЦИАЛИСТИ

Близо 20 години сме на българският пазар

Ние от ДЕКОВИС ООД сме СПЕЦИАЛИСТИ в месото и имаме повече от двадесет години трайно присъствие на българския пазар в производството, търговията на едро и дребно, и доставката на месо и месни заготовки.

БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ

Въведена система за контрол на качеството

За реализиране на тези цели и задачи, ръководството на ДЕКОВИС ООД е разработило и внедрило международните НАССР – принципи за производството на безопасни хранителни продукти. Въведената система за контрол на качеството НАССР е гаранция за успех на намеренията ни да произвеждаме истински качествени продукти и напълно да задоволим изискванията на клиентите си.

ДОСТАВКИ И КАЧЕСТВО

Българско месо

Ние от „ДЕКОВИС“ държим на високото качество на своите продукти. Мотивирани сме да отговорим на изискванията и на най-взискателните си клиенти. Фирмата прави доставки на месо до всяка точка на страната и извън граница. Вярваме, че качеството на крайния продукт в голяма степен се определя от входната суровина. Ето защо ние работим без компромис, само с утвърдени доставчици с традиции в отглеждането на животни от елитни породи.

БЪЛГАРСКО МЕСО

ДО ВСЯКА ТОЧКА НА СТРАНАТА И ИЗВЪН ГРАНИЦИ!

Производител

МЕСО, МЕСНИ ПРОДУКТИ, МЕСНИ ЗАГОТОВКИ И РАЗФАСОВКИ

БЕНЕФИЦИЕНТ: ДЕКОВИС ООД

Получено безвъздмезно подпомагане в размер на 97500 лв по мярка 21 „Извънредно временно подпомагане за земеделските стопани и малки и средни предприятия, които са особено засегнати от кризата, предизвикана от COVID-19“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.,подмярка 21.3 „Извънредно временно подпомагане за малки и средни предприятия (МСП) и признати групи и организации на производители COVID 3“ – за микро-, малки и средни      предприятия, преработващи селскостопански продукти, включени в Приложение I към Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС), и признати групи и организации на производители.

Дековис | Месо и месни изделия
Logo